Universitaire opleiding Politics, Psychology, Law and Economics

WO Politics, Psychology, Law and Economics (bachelor)

Ben je geïnteresseerd in de uitdagingen en complexiteiten van politiek, psychologie, recht en economie? Wil je een kritische blik ontwikkelen op de interacties tussen deze disciplines en hun invloed op de samenleving? Dan is de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics iets voor jou! Deze multidisciplinaire opleiding biedt een kritische en analytische benadering om inzicht te krijgen in de complexe wereld van politieke systemen, menselijk gedrag, juridische vraagstukken en economische processen. Het is belangrijk op te merken dat deze opleiding niet noodzakelijkerwijs de oplossing biedt voor alle maatschappelijke vraagstukken. Het is eerder een raamwerk om kritisch te denken en verschillende perspectieven te verkennen. Het is aan jou om je eigen standpunten te vormen en realistische inzichten op de onderwerpen te ontwikkelen.

Wat kun je worden na de opleiding PPLE?

Afgestudeerden van de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics hebben een breed scala aan carrièremogelijkheden, maar het is belangrijk op te merken dat de arbeidsmarkt competitief kan zijn. Je kunt werkzaam zijn op het snijvlak van beleid, recht, economie, consulting, non-profitorganisaties en internationale betrekkingen. Mogelijke carrièrepaden zijn onder andere beleidsanalist, juridisch adviseur, consultant, onderzoeker, diplomatiek medewerker of beleidsmedewerker bij overheidsinstanties of internationale organisaties. Het is echter essentieel om te erkennen dat deze carrières vaak een aanvullende opleiding, ervaring of specialisatie vereisen om concurrerend te zijn op de arbeidsmarkt.

Studieprogramma PPLE

Het studieprogramma van Politics, Psychology, Law and Economics biedt een combinatie van vakken uit de domeinen politiek, psychologie, recht en economie. Je krijgt de mogelijkheid om concepten en theorieën binnen elk domein te verkennen, maar het is belangrijk om te weten dat de diepgang van de behandeling van deze onderwerpen beperkt kan zijn vanwege de brede focus van de opleiding. Het is aan jou om zelfstandig te zoeken naar verdere verdieping of specialisatie in specifieke gebieden. Tijdens je studie zul je deelnemen aan discussies, projecten en onderzoek gericht op het begrijpen van de complexe interacties tussen politiek, psychologie, recht en economie. Het is echter belangrijk op te merken dat de opleiding geen uitgebreide training biedt in technische vaardigheden zoals statistiek of juridische analyse. Dit kan van invloed zijn op je capaciteit om diepgaande analyses uit te voeren binnen deze disciplines.

Eigenschappen voor succes

Om succesvol af te studeren in de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics, zijn bepaalde eigenschappen belangrijk. Je moet een kritische denker zijn en openstaan voor het verkennen van verschillende perspectieven. Communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, zijn essentieel, omdat je vaak ideeën moet presenteren en discussies moet voeren. Het is echter belangrijk om te erkennen dat de opleiding geen uitgebreide training biedt in communicatie- of presentatievaardigheden. Zelfstandig werken en het tonen van initiatief zijn belangrijk, omdat de opleiding vaak een beroep doet op zelfstudie en onderzoek. Het is echter essentieel om te beseffen dat de opleiding beperkte begeleiding en structuur biedt voor verdere verdieping in specifieke onderwerpen. Ben je klaar om kritisch te denken over politiek, psychologie, recht en economie?

Defensie
Politics, Psychology, Law and Economics Politics, Psychology, Law and Economics
Fixusopleiding nee
Collegegeld 2024-2025 € 2.530,- (publieke universiteiten)
Opleidingsvorm voltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Duur aansluitende master 1 jaar
Titel na studie Bachelor of Science
ETCS punten 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Voertaal studie Engels

Het maakt voor de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics niet uit welke profielkeuze je hebt gekozen. Met alle profielen van het vwo ben je toelaatbaar. Wel heb je met c&m met wiskunde A of B nodig.

Cultuur & Maatschappij ja, met wiskunde A of B
Economie & Maatschappij ja
Natuur & Gezondheid ja
Natuur & Techniek ja

Op dit moment heeft de opleiding PPLE geen numerus fixus. Dit betekent dat er geen beperkt aantal beschikbare plaatsen is en er geen selectieprocedure wordt gehanteerd om studenten te selecteren.

Kies jij voor een voltijd opleiding Politics, Psychology, Law and Economics? Dan is de kans groot dat je studiefinanciering kunt ontvangen.

In de meeste gevallen wordt de wo opleiding bekostigd door de overheid. Jij betaalt zelf een heel klein deel van de universitaire opleiding middels het betalen van collegegeld. Voor het collegejaar 2023-2024 bedraagt dit € 2.530,-.

Ben jij van plan om je voor de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics in te schrijven? Dan dien je dit bij publieke universiteiten voor de inschrijfdatum te doen.

3 tips voor de opleiding PPLE
  • Bedenk wat je wilt worden in de rechten.
  • Een studentenvereniging is goed voor je netwerk.
  • Zoek een bijbaan die past bij je opleiding.