Universitaire opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen

WO Militaire Bedrijfswetenschappen (bachelor)

Tijdens de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen leer je om te gaan met bedrijfswetenschappelijke vraagstukken, zowel in vredessituaties als in crisisomstandigheden. Door bedrijfswetenschappelijke vraagstukken te vertalen naar de krijgsmacht is de studie Militaire Bedrijfswetenschappen een unieke opleiding in Nederland. De wetenschappelijke opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) wordt gecombineerd met een beroepsgerichte opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder of de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Dat is het belangrijkste verschil met een studie aan een civiele universiteit; je wordt tegelijkertijd opgeleid tot officier. De totale officiersopleiding duurt tussen de vier en vijf jaar. De bacheloropleiding Militaire Bedrijfswetenschappen vult daarvan ongeveer drie jaar.

Wat kun je worden na de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen?

Er liggen voldoende carrièremogelijkheden voor je in het verschiet bij Defensie. Je kunt aan de slag op operationeel, bestuurlijk of ondersteunend vlak. Door 'jobrotation' wissel je gemiddeld om de twee tot drie jaar van functie en werkplek. Daardoor kun je alle facetten van het militaire bedrijf leren kennen. Uitzendingen wereldwijd kunnen ook deel uitmaken van het vak. Dit maakt het mogelijk dat je je als officier verder verdiept in je eigen vakgebied maar ook daarbuiten, zowel nationaal als internationaal. Na afronding van de studie kun je eventueel doorstromen naar de wetenschappelijke NLDA-masteropleiding Military Strategic Studies of een masteropleiding aan een universiteit.

Studieprogramma Militaire Bedrijfswetenschappen

Je volgt de driejarige studie verspreid over vier collegejaren. De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen. De ori√ęntatiefase staat bekend als de Gemeenschappelijke Officiersopleiding (GOO). Iedere officier in opleiding die de militair-wetenschappelijke opleiding volgt, gaat van start met de GOO. Tijdens de GOO leggen docenten de basis voor een aantal algemene academische vaardigheden. Tijdens de basisfase krijg je een breed militair bedrijfswetenschappelijk referentiekader waaruit je kunt putten in jouw toekomstige rol als militair leidinggevende. Je bestudeert onder meer vraagstukken over de inrichting van primaire en secundaire processen van organisaties die tijdens bijzondere (crisis)omstandigheden moeten kunnen optreden. Je verdiept je daarna ofwel in economisch-logistieke vraagstukken waarmee de krijgsmacht wordt geconfronteerd ofwel in vraagstukken die verband houden met de inzet van personeel in bijzondere (crisis)omstandigheden. De laatste fase (synthesefase) van de bacheloropleiding bestaat enerzijds uit integrerende vakken en een keuzevak waarin de basisfase en de werkveldspecifieke stromen weer samenkomen. Anderzijds voer je een wetenschappelijk onderzoek uit (bachelorscriptie), waarbij je opgedane inzichten relateert aan een militair relevant bedrijfswetenschappelijk vraagstuk.

Wonen en studeren op een campus

Tijdens de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen woon en studeer je op een campus in Breda. Je deelt in de eerste weken een kamer met medestudenten. Daarna krijg je een eigen studentenkamer, zodat je rustig kunt studeren. Op de campus kun je ook een bibliotheek, restaurant, uitgebreide sportfaciliteiten en zelfs een studentenvereniging vinden.

Defensie
  • Waar kun je de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen volgen?
  • » Defensie
Militaire Bedrijfswetenschappen Militaire Bedrijfswetenschappen
Fixusopleiding nee
Collegegeld 2024-2025 ntb
Opleidingsvorm voltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar (verspreid over 4 jaar)
Duur aansluitende master 1 jaar
Titel na studie Bachelor of Arts (BA)
ETCS punten 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Voertaal studie Nederlands

Om een opleiding aan de Nederlandse Defensie Academie te kunnen volgen, moet je eerst solliciteren naar een officiersfunctie bij een van de krijgsmachtdelen van Defensie. Afhankelijk van de functie waarnaar je solliciteert, worden er eisen gesteld aan je vooropleiding. Over het algemeen geldt als vooropleidingseis voor de studie Militaire Bedrijfswetenschappen aan de Faculteit Militaire Wetenschappen: een VWO-diploma of een HBO of WO-propedeuse met tenminste 80 studie-uren wiskunde. Voor de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen ben je met alle profielen van het vwo welkom. Met een c&m profiel dient er wel wiskunde A of B in je pakket te zitten.

Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B
Economie & Maatschappij ja
Natuur & Gezondheid ja
Natuur & Techniek ja

Sommige opleidingen in het universitaire onderwijs hebben een beperkt aantal studieplaatsen. Voor deze opleidingen hebben de universiteiten een numerus fixus ingesteld. Zij hebben deze maatregel genomen, omdat er bijvoorbeeld weinig vraag is naar afgestudeerden. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, dien je mee te doen een selectie. Voor de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen geldt geen numerus fixus.

Ben jij van plan om je voor de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen in te schrijven? Dan dien je dit bij publieke universiteiten voor de inschrijfdatum te doen.

3 tips voor de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen
  • Keuze voor een beroep geeft focus aan je studie.
  • Ga voor je netwerk bij een studievereniging.
  • Zit er een moedige leider in jou?