Universitaire opleiding Militaire Systemen & Technologie

WO Militaire Systemen & Technologie (bachelor)

De opleiding Militaire Systemen & Technologie (MS&T) is vergelijkbaar met een studie aan een technische universiteit. Militaire Systemen & Technologie onderscheidt zich daarvan door de focus op Defensie en de systemen die daar worden gebruikt. De studie kent drie varianten die allemaal starten met het leggen van een degelijke wetenschappelijke basis met vakken als wiskunde, natuurkunde, IT, signaalverwerking en regeltechniek. In de eerste variant volgen meer technisch gerichte vakken op het gebied van sensortechniek, wapentechniek en werktuigbouwkundige varianten. In de tweede variant volgen meer technisch operationeel gerelateerde vakken op het gebied van ICT, navigatie, onderhoudsconcepten, strategie en bedrijfsvoering. De derde variant is specifiek gericht op de genie (militaire bouwkunde).

Wat kun je worden na de opleiding Militaire Systemen & Technologie?

Er liggen voldoende carrièremogelijkheden voor je in het verschiet bij Defensie. Je kunt aan de slag op operationeel, bestuurlijk of ondersteunend vlak. Door 'jobrotation' wissel je gemiddeld om de twee tot drie jaar van functie en werkplek. Daardoor kun je alle facetten van het militaire bedrijf leren kennen. Uitzendingen wereldwijd kunnen ook deel uitmaken van het vak. Dit maakt het mogelijk dat je je als officier verder verdiept in je eigen vakgebied maar ook daarbuiten, zowel nationaal als internationaal. Voor afronding van de bachelor Militaire Systemen & Technologie bestaan er meerdere mogelijkheden om in binnen- en buitenland door te stromen naar een wetenschappelijke master. Je kunt ook doorstromen naar de master Military Strategic Studies die ook aan de Faculteit Militaire Wetenschappen wordt gegeven.

Vakken tijdens Militaire Systemen & Technologie

Je volgt de driejarige studie verspreid over vier collegejaren. De opleiding bestaat uit de verschillende onderdelen. Iedere officier in opleiding die de militair-wetenschappelijke opleiding volgt, start met de Gemeenschappelijke Officiersopleiding (GOO). Tijdens de GOO leggen docenten de basis voor een aantal algemene academische vaardigheden. Hierin wordt voor alle studenten de technisch-wetenschappelijke basis gelegd. Je volgt colleges op het gebied van wiskunde, natuurkunde, informatietechnologie en signalen & systemen. De verdiepende vakken geven op basis van de aangebrachte grondslagen een eerste verdieping binnen een bepaald vakgebied. Je kiest modules, waarbij je wel rekening houdt met de later te volgen profilering. Tijdens de integrerende fase komen theorie en praktijk samen in het thema 'Voortgezette Militaire Systemen' en tijdens een project. Je werkt in een team aan de voorbereiding van een militaire missie door technische rekenmodellen toepasbaar te maken voor het militaire vakgebied. Vervolgens ga je projectmatig aan de slag om praktische problemen aan te pakken met die theoretische kennis. In de verbredende fase wordt militaire technologie in breder perspectief toegepast. Namelijk de operationele effectiviteit, het benodigde onderhoud en human factor. Je kiest zelf twee keuzeblokken uit. De keuze wordt deels bepaald door de later te volgen profilering. De profilering vormt de laatste fase in de specialisatie van de studie. De profielvakken geven een verdere verdieping van het technologiegebied en geven je voldoende bagage om een relevante masteropleiding te volgen. Bovendien doe je tijdens de profilering onderzoek naar een onderwerp dat relevant is voor jouw krijgsmachtdeel.

Wonen en studeren op een campus

Tijdens MS&T ga je eerst wonen en studeren op een campus in Breda. In de eerste 16 weken deel je een studentenkamer, waardoor jij je medestudenten beter leert kennen. Na die tijd krijg je een eigen kamer, hierdoor kun je wat rustiger studeren. Na 41 weken ga je verhuizen naar Den Helder. Op de campus is er ook een bibliotheek, restaurant, uitgebreide sportfaciliteiten en zelfs een studentenvereniging.

Defensie
  • Waar kun je de opleiding Militaire Systemen & Technologie volgen?
  • » Defensie
Militaire Systemen & Technologie Militaire Systemen & Technologie
Fixusopleiding nee
Collegegeld 2024-2025 ntb
Opleidingsvorm voltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar (verspreid over 4 jaar)
Duur aansluitende master 2 jaar
Titel na studie Bachelor of Arts (BA)
ETCS punten 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Voertaal studie Nederlands

Om een opleiding aan de Nederlandse Defensie Academie te kunnen volgen, moet je eerst solliciteren naar een officiersfunctie bij een van de krijgsmachtdelen van Defensie. Afhankelijk van de functie waarnaar je solliciteert, worden er eisen gesteld aan je vooropleiding. Over het algemeen geldt als vooropleidingseis voor de studie Militaire Systemen & Technologie aan de Faculteit Militaire Wetenschappen een VWO-diploma. Je bent met alle profielen van het vwo welkom, maar je moet dan wel wiskunde B en natuurkunde in je pakket hebben zitten. Met c&m, n&g of een e&m profiel moet je jouw pakket dus aanvullen. Ook kun je met een relevant HBO (propedeuse) diploma mét VWO certificaten wiskunde B en natuurkunde tot de opleiding toegelaten worden.

Cultuur & Maatschappij met wiskunde B en natuurkunde
Economie & Maatschappij met wiskunde B en natuurkunde
Natuur & Gezondheid met wiskunde B en natuurkunde
Natuur & Techniek ja

Sommige opleidingen in het universitaire onderwijs hebben een beperkt aantal studieplaatsen. Voor deze opleidingen hebben de universiteiten een numerus fixus ingesteld. Zij hebben deze maatregel genomen, omdat er bijvoorbeeld weinig vraag is naar afgestudeerden. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, dien je mee te doen een selectie. Voor de opleiding Militaire Systemen & Technologie geldt geen numerus fixus.

Ben jij van plan om je voor de opleiding Militaire Systemen & Technologie in te schrijven? Dan dien je dit bij publieke universiteiten voor de inschrijfdatum te doen.

3 tips voor de opleiding Militaire Systemen & Technologie
  • Keuze voor een beroep geeft focus aan je studie.
  • Ga voor je netwerk bij een studievereniging.
  • Ben jij een leidinggevende techneut?