Universitaire opleiding Krijgswetenschappen

WO Krijgswetenschappen (bachelor)

Op een wetenschappelijke manier behandelt deze opleiding de inzet van de krijgsmacht in verleden, heden en toekomst. Internationaal recht, strategie en tactiek en internationale betrekkingen vormen de kern van Krijgswetenschappen. De studie kijkt hoe veranderende internationale machtsverhoudingen, nieuwe technologie en het informatietijdperk de toepassing van geweld beïnvloeden. Verder is er aandacht voor wat militairen kunnen leren van ervaringen uit het verleden. En voor de dilemma's waarmee officieren te maken krijgen. De wetenschappelijke opleiding Krijgswetenschappen (KW) wordt gecombineerd met een beroepsgerichte opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder of de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Dat is het belangrijkste verschil met een studie aan een civiele universiteit; je wordt tegelijkertijd opgeleid tot officier. De totale officiersopleiding duurt tussen de vier en vijf jaar. De bacheloropleiding Krijgswetenschappen vult daarvan ongeveer drie jaar.

Wat kun je worden na de opleiding Krijgswetenschappen?

Er liggen voldoende carrièremogelijkheden voor je in het verschiet bij Defensie. Je kunt aan de slag op operationeel, bestuurlijk of ondersteunend vlak. Door 'jobrotation' wissel je gemiddeld om de twee tot drie jaar van functie en werkplek. Daardoor kun je alle facetten van het bedrijf leren kennen. Uitzendingen wereldwijd kunnen ook deel uitmaken van het vak. Dit maakt het mogelijk dat je je als officier verder verdiept in je eigen vakgebied maar ook daarbuiten, zowel nationaal als internationaal. Na afronding van de studie is er doorstroommogelijkheid naar de wetenschappelijke NLDA masteropleiding Military Strategic Studies of een masteropleiding aan een universiteit.

Welke vakken krijg je tijdens je studie Krijgswetenschappen?

Je volgt de driejarige studie verspreid over vier collegejaren. De opleiding bestaat uit 6 semesters. Iedere officier in opleiding start met de Gemeenschappelijke Officiersopleiding (GOO). Tijdens de GOO leggen docenten de basis voor een aantal algemene academische vaardigheden. Bovendien bevat dit semester inleidingen in de krijgswetenschappen. In het 2e semester volg je het vak Evolutie van krijgsmacht en oorlogvoering. Mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden van operaties komen aan bod in de cursussen Defensie economie & logistiek, militair leidinggeven & ethiek en Krijgsmacht politiek & samenleving. Binnen semester 3 ga je verder met de serie cursussen over Gevechtsoperaties. Methoden en Technieken van Onderzoek gaat in op de historische methoden. Je volgt de cursus Internationaal recht en de cursus Logica van geweld die ontwikkelingen in militaire strategie behandelt. Tijdens de studiereis naar Normandië bestuderen de studenten de gevechten in 1944. Tijdens het 4de semester worden internationale veiligheidsstudies behandeld. Verder bestaat het uit de minorruimte. Je kunt een minor van de bacheloropleiding Militaire Bedrijfswetenschappen volgen of de minor Militair recht van Krijgswetenschappen. Niet-reguliere conflicten en stabiliteitsoperaties, zoals recent in Irak, Afghanistan en het Midden-Oosten, krijg je in het vijfde semester. Je bestudeert de uitvoering van operaties en onderzoekt hoe militaire organisaties de opgedane ervaringen verwerken.

Wonen en studeren op een campus

Tijdens deze opleiding ga je wonen en studeren op een campus in Breda. In de eerste weken deel je een kamer met een groep studenten, waardoor jij je medestudenten beter leert kennen. Daarna krijg je een eigen kamer, zodat je rustig kunt studeren. Op de campus kun je ook een bibliotheek, restaurant, uitgebreide sportfaciliteiten en zelfs een studentenvereniging vinden.

Een master

Na het behalen van je bachelordiploma kun je een universitaire masteropleiding gaan doen. Wat jouw ambitie ook is, met een master Politicologie of Krijgswetenschappen zet je een volgende stap in je carrière.

Naast Krijgswetenschappen kun je ook kiezen voor verwante opleidingen als: Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Management, Society and Technology, Organisatiewetenschappen of Technische Krijgswetenschappen.

Defensie
  • Waar kun je de opleiding Krijgswetenschappen volgen?
  • » Defensie
Krijgswetenschappen Krijgswetenschappen
Fixusopleiding nee
Collegegeld 2024-2025 ntb
Opleidingsvorm voltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar (verspreid over 4 jaar)
Duur aansluitende master 2 jaar
Titel na studie Bachelor of Arts (BA)
ETCS punten 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Voertaal studie Nederlands

Om een opleiding aan de Nederlandse Defensie Academie te kunnen volgen, moet je eerst solliciteren naar een officiersfunctie bij een van de krijgsmachtdelen van Defensie. Afhankelijk van de functie waarnaar je solliciteert, worden er eisen gesteld aan je vooropleiding. Over het algemeen geldt als vooropleidingseis voor de studie Krijgswetenschappen aan de Faculteit Militaire Wetenschappen: een VWO-diploma of een HBO of WO-propedeuse met tenminste 80 studie-uren wiskunde. Voor de studie Krijgswetenschappen ben je met alle profielen van het vwo welkom. Met een c&m profiel dient er wel wiskunde A of B in je pakket te zitten.

Cultuur & Maatschappij met wiskunde A of B
Economie & Maatschappij ja
Natuur & Gezondheid ja
Natuur & Techniek ja

Sommige opleidingen in het universitaire onderwijs hebben een beperkt aantal studieplaatsen. Voor deze opleidingen hebben de universiteiten een numerus fixus ingesteld. Zij hebben deze maatregel genomen, omdat er bijvoorbeeld weinig vraag is naar afgestudeerden. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, dien je mee te doen een selectie. Voor de opleiding Krijgswetenschappen geldt geen numerus fixus.

Ben jij van plan om je voor de opleiding Krijgswetenschappen in te schrijven? Dan dien je dit bij publieke universiteiten voor de inschrijfdatum te doen.

3 tips voor de opleiding Krijgswetenschappen
  • Keuze voor een beroep geeft focus aan je studie.
  • Een studentenvereniging is goed voor je netwerk.
  • Ben jij moedig en creatief?