Universitaire opleiding Geneeskunde

WO Geneeskunde (bachelor)

Wil je dokter worden? Geneeskunde is de opleiding waarmee je die droom kunt verwezenlijken. Het is een lange en intensieve opleiding waarin je veel leert over het lichaam van de mens, de ziektes die mensen kunnen krijgen en de behandeling ervan. Die kennis haal je niet alleen uit de boeken, maar doe je vooral ook op in de praktijk.

Wat kun je worden na de opleiding Geneeskunde?

Als je de studie Geneeskunde hebt afgerond (de bachelor en master dus), ben je basisarts. Om bijvoorbeeld radioloog, uroloog, cardioloog of neuroloog te worden moet je na een master nog verder studeren. Je kunt voor je specialisme kiezen uit drie hoofdopleidingen:

  • 1) medisch specialist
  • 2) huisarts (inclusief specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten)
  • 3) sociaal geneeskundige

In deze periode werk je als arts in opleiding tot specialist (AIOS) en leer je het vak in de praktijk, onder supervisie van een specialist. Veel afgestudeerde basisartsen beginnen hun carrière ook als arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS). Dan werk je als arts, maar je volgt geen specialistenopleiding. Je kunt dan aan de slag bij diverse zorginstellingen en organisaties, zoals ziekenhuizen, arbodiensten, GGD's, bloedbanken, consultatiebureaus, trombosediensten, verpleeghuizen, verzekeringsmaatschappijen en uitkeringsinstanties.

Welke vakken krijg je tijdens je opleiding WO Geneeskunde?

Het eerste jaar is vooral oriënterend van aard. Het onderwijs is opgedeeld in thema's waarin steeds een ander deel van het menselijk lichaam centraal staat. De vakken zijn opgedeeld in vier thema's: ontwikkeling, waarnemen, circulatie en regulatie. Al meteen in het eerste jaar krijg je te maken met proefpersonen en medische vraagstukken uit de praktijk. In de collegezaal vertellen echte patiënten hun verhaal en krijg je een goed beeld van problemen en klachten en kun je je kennis in de praktijk toepassen. Tijdens practica leer je hechten, prikken en verbanden aanleggen. In het tweede en derde jaar verdiep je je in kennis en vaardigheden die je in het propedeuse jaar hebt opgedaan. Je doet onderzoek naar de oorsprong van ziektes en verricht lichamelijk onderzoek. Ook leer je een diagnose stellen en een behandeling kiezen. Naast onderzoeken worden jouw gespreksvaardigheden getraind, want je moet vaak slecht nieuws brengen. Op sommige universiteiten begin je al als derdejaars met co-schappen (klinische stages), op andere universiteiten begin je hier pas in de masterfase mee. Je sluit het bachelorgedeelte van de opleiding af met een thesis (scriptie), waarna je je bachelordiploma krijgt en de titel Bachelor of Science mag voeren. Om basisarts te kunnen worden moet je hierna nog drie jaar doorstuderen.

Ben jij geschikt voor deze universitaire opleiding?

Ben je geboeid door het lichaam van de mens of heb je interesse in een bepaald deel van het lichaam? Ben je sociaal, niet bang voor een naald, kun je goed tegen bloed en heb je geen bibberende handen? Denk dan na over een opleiding Geneeskunde.

Na de opleiding

Heb jij al nagedacht over de volgende stap? Een logische stap is het volgen van een master opleiding in de zorg. Hier kun je informatie vinden over medische masters, masters farmacie en masters in gezondheidswetenschappen.

Defensie
Geneeskunde Geneeskunde
Fixusopleiding UM, UvA, Leiden
Collegegeld 2024-2025 € 2.530,- (publieke universiteiten)
Opleidingsvorm voltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Duur aansluitende master 3 jaar
Titel na studie Bachelor of Science (BSc)
ETCS punten 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Voertaal studie Nederlands

Geneeskunde laat alleen N&G-ers toe met natuurkunde in hun pakket of N&T-ers met biologie. Sommige opleidingen worden volledig of deels in het Engels verzorgd. Heb je een hbo propedeuse gehaald? Dan geeft dit je geen automatische toegang meer tot een universitaire opleiding. Universiteiten kunnen aanvullende toelatingseisen stellen, zoals de verplichting van wiskunde A of B, scheikunde, biologie en natuurkunde in je eindexamenpakket op het vwo.

Cultuur & Maatschappij nee
Economie & Maatschappij nee
Natuur & Gezondheid met natuurkunde
Natuur & Techniek met biologie

Sommige universitaire opleidingen hebben een numerus fixus ingesteld. En dat is ook zo bij sommige universiteiten die de opleiding Geneeskunde aanbieden. Dit is een populaire studie en deze universiteiten kunnen blijkbaar de studentenaantallen niet aan. De universiteiten laten voor deze opleiding hierdoor maar een beperkt aantal studenten toe. De universiteiten die voor Geneeskunde een numerus fixus kennen zijn: Maastricht University, Universiteit van Amsterdam (AMC) en Universiteit Leiden. Studenten mogen zich daarnaast maar voor 1 Geneeskunde opleiding tegelijk aanmelden. Wanneer jij je ondanks deze pittige regels wilt inschrijven voor Geneeskunde, dan dien je dit hier voor 15 januari te doen. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan zal er een selectie plaatsvinden op basis van een ranking. Wil je meer weten? Bekijk dan het overzicht numerus fixus universiteiten.

Wanneer jij de opleiding Geneeskunde in voltijd volgt, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering.

In de meeste gevallen wordt deze zorgopleiding bekostigd door de overheid. Jij betaalt zelf een heel klein deel van de universitaire opleiding middels het betalen van collegegeld. Voor het collegejaar 2023-2024 bedraagt dit € 2.530,-. Dit lijkt misschien veel, maar het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. Bij een particuliere opleiding is dit niet het geval. De opleiding wordt dan niet bekostigd door de overheid. Dit kan dus best prijzig zijn, maar in sommige gevallen wel een juiste beslissing, omdat de opleiding beter aan jouw wensen voldoet.

Heb jij gekozen voor een universitaire opleiding in de gezondheidszorg? Dan dien jij je in te schrijven voor de inschrijfddatum.

3 tips voor de opleiding Geneeskunde
  • Ben jij bang voor bloed?
  • Een studentenvereniging is goed voor je netwerk.
  • Zoek alvast een bijbaan in de zorg.