Universitaire opleiding Klinische Technologie

WO Klinische Technologie (bachelor)

Klinische Technologie richt zich op het snijvlak van technologie en geneeskunde. Je leert hoe je technologische toepassingen kunt gebruiken in de medische wereld en de gezondheidszorg. Zo zijn MRI-scanners, stethoscopen en röntgenapparaten voorbeelden van toepassingen die binnen de klinische technologie zijn ontwikkeld.

Bachelor- en masterdeel

De opleiding bestaat uit een bachelor- en een masterdeel van elk drie jaar en brengt medische en technologische kennis en vaardigheden samen. De studie is vrij multidisciplinair van aard; naast medische kennis, doe je kennis op uit de werktuigbouwkunde, de elektrotechniek en de informatie- en communicatietechnologie.

Wat kun je worden na de opleiding Klinische Technologie?

Als je bent afgestudeerd als technisch-medicus, dan ben je in staat technologie toe te passen in de patiëntenzorg. Met die kennis kan je zeker in het ziekenhuis terecht, aangezien medische technologie steeds belangrijker wordt. Je kunt bijvoorbeeld het menselijk lichaam in beeld brengen door middel van röntgenfoto's, MRI-opnamen, scopieën, kijkoperaties etc. Dit kun je doen bij orthopedie, cardiologie, chirurgie of neurologie. Kortom, overal waar de technologie een belangrijk aspect is in het diagnostisch en/of therapeutisch traject van patiënten. Ook kun je wetenschappelijk onderzoek doen naar de mogelijkheden om de beelden te bewerken en te interpreteren.

Welke vakken krijg je tijdens je opleiding WO Klinische Technologie?

De studie combineert een technische opleiding met diagnostiek en algemene medische kennis. Je krijgt vakken als anatomie, werktuigbouwkunde en constructieleer. Een groot deel van de studie ben je bezig met praktijkopdrachten. Je doet zelf projecten en probeert oplossingen te vinden voor vraagstukken uit de medische praktijk. Na de bachelor kun je ook de master Technical Medicine volgen, waarbinnen je kiest voor medical Sensing & Stimulation of Medical Imaging & Interventions. Als je de studie helemaal hebt afgerond heb je voldoende kennis over de werking, toepassing en ontwikkeling van medische apparaten. De studie Klinische Technologie duurt in totaal zes jaar (drie jaar bachelor en drie jaar master).

Competenties en toelatingseisen

Nieuwsgierig, technisch, onderzoekend en geïnteresseerd in mensen; dat is wat je nodig hebt om de studie Klinische Technologie te volgen. Trouwens, de universiteiten hanteren een numerus fixus, wat betekent dat er elk jaar maar een beperkt aantal plekken zijn voor eerstejaars studenten.

Na de opleiding

Heb jij al nagedacht over de volgende stap? Een logische stap is het volgen van een master opleiding in de zorg. Hier kun je informatie vinden over medische masters en masters in gezondheidswetenschappen.

Defensie
Klinische Technologie Klinische Technologie
Fixusopleiding TuD
Collegegeld 2024-2025 € 2.530,- (publieke universiteiten)
Opleidingsvorm voltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Duur aansluitende master 3 jaar
Titel na studie Bachelor of Science (BSc)
ETCS punten 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Voertaal studie Nederlands

Voor Klinische Technologie dien je een N&G profiel te hebben gekozen met natuurkunde en Wiskunde B in je pakket. Een andere mogelijkheid is een profielkeuze N&T met biologie. C&M en E&M geven jou geen toegang tot deze opleiding. Heb je een hbo propedeuse gehaald? Dan geeft dit je geen automatische toegang meer tot een universitaire opleiding. Universiteiten kunnen aanvullende toelatingseisen stellen, zoals de verplichting van wiskunde A of B, scheikunde, biologie en natuurkunde in je eindexamenpakket op het vwo. Het kan zwaar zijn om over te stappen van het hbo naar het wo.

Cultuur & Maatschappij nee
Economie & Maatschappij nee
Natuur & Gezondheid met extra vakken
Natuur & Techniek met biologie

Voor veel opleidingen in de gezondheidszorg is een numerus fixus ingesteld. De opleiding Klinische Technologie van de TU Delft (joint degree met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit) heeft dat ook. De opleiding laat dan een maximaal aantal studenten toe voor de studie. Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan zal er een selectie plaatsvinden op basis van een ranking. Voor de numerus fixus opleiding Klinische Technologie moet jij je voor 15 januari hebben ingeschreven. Wil je meer weten? Bekijk dan het overzicht numerus fixus universiteiten.

Wanneer jij de opleiding Klinische Technologie in voltijd volgt, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering.

In de meeste gevallen wordt de opleiding bekostigd door de overheid. Jij betaalt zelf een heel klein deel van de universitaire opleiding middels het betalen van collegegeld. Voor het collegejaar 2023-2024 bedraagt dit € 2.530,-. Dit lijkt misschien veel, maar het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. Bij een particuliere opleiding is dit niet het geval. De opleiding wordt dan niet bekostigd door de overheid. Dit kan dus best prijzig zijn, maar in sommige gevallen wel een juiste beslissing, omdat de opleiding beter aan jouw wensen voldoet.

Heb jij gekozen voor een universitaire opleiding in de gezondheidszorg? Dan dien jij je in te schrijven voor de inschrijfddatum.

3 tips voor de opleiding Klinische Technologie
  • Bedenk wat je wilt worden.
  • Een studentenvereniging is goed voor je netwerk.
  • Zoek een bijbaan in de zorg.