Universitaire opleiding Theologie

WO Theologie (bachelor)

De universitaire opleiding Theologie is gericht op het bestuderen van religie en levensbeschouwing in hun huidige maatschappelijke en culturele omgeving. Je leert vanuit een wetenschappelijke blik te kijken naar een religie. Je bouwt aan een stevige theologische basis. Van daaruit ga je verder.

Theologische vraagstukken analyseren

Je verdiept je in wetenschappelijke theologische vraagstukken, je analyseert en reflecteert. Je leert omgaan met de Bijbel en de geloofstraditie in de kerkelijke praktijk. Je leert hoe je grondig moet nadenken over je eigen geloofstraditie, in dialoog met andere geloofstradities.

Wat kun je worden na de opleiding Theologie?

Met de universitaire bachelor Theologie word je in drie jaar opgeleid tot een academisch geschoolde theoloog en kun je predikant worden. Maar ook als je nog niet weet of je predikant wilt worden is het een bijzondere opleiding. In gevangenissen, verzorgingshuizen, scholen, verpleeginstellingen en in de krijgsmacht kunnen ze jouw hulp als geestelijk verzorger ook goed gebruiken. Als religiewetenschapper kun je aan de slag bij de overheid, gemeentes of als leraar.

Welke vakken krijg je tijdens je studie WO Theologie?

Tijdens de bachelor Theologie verdiep jij je vooral in het geloof met Joods-Christelijke wortels. Je krijgt vakken als kerkgeschiedenis, liturgie, theologie en Bijbelstudie. Naast deze theologische vakken ontvang je kennis over geesteswetenschappen als wijsbegeerte, sociologie en psychologie. Ook krijg je veel oude talen, zoals: Oud-grieks, Hebreeuws, Latijn en eventueel Arabisch.

Specialisaties Theologie

Bij de opleiding Theologie maak je een keuze voor onderzoek of je kunt je verder specialiseren in één van de beroepenvelden, zoals beleidsmedewerker of geestelijk verzorger.

Wat moet je kunnen?

Houd jij van verdiepend contact met mensen? Ben je gemotiveerd om allround geestelijke leiding te geven binnen een kerkelijke gemeente? Of ben je geïnteresseerd in religie of de functie van religie in de maatschappij? Kies dan de voor een opleiding Theologie!

Studeren in deeltijd

De opleiding Theologie kun je ook in een deeltijd variant volgen. Zo kun jij je werk combineren met een opleiding. Hier kun je meer informatie vinden over Theologie deeltijd.

Na een bachelor komt een master

Na het behalen van je bachelor-diploma is het een logische stap om een masteropleiding te gaan doen. Er zijn tal van masteropleidingen waar je uit kunt kiezen. Hier kun je de masters Theologie & Religiestudies vinden.

Defensie
Theologie Theologie
Fixusopleiding Nee
Collegegeld 2024-2025 € 2.530,- (publieke universiteiten)
Opleidingsvorm voltijd en deeltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Duur aansluitende master 1, 1½ of 2 jaar
Titel na studie Bachelor of Arts (BA)
ETCS punten 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Voertaal studie Nederlands of/en Engels

Met alle profielen kun jij Theologie gaan studeren. Hou er rekening mee dat soms Engels belangrijk is. Enkele opleidingen worden namelijk deels in het Engels gegeven. Heb je een hbo propedeuse gehaald? Dan heb je niet meer automatisch toegang tot deze universitaire opleiding. Universiteiten kunnen aanvullende eisen stellen aan jouw toelating.

Cultuur & Maatschappij Ja
Economie & Maatschappij Ja
Natuur & Gezondheid Ja
Natuur & Techniek Ja

Enkele publieke universitaire opleidingen hebben een numerus fixus en hierdoor laten zij niet iedereen toe. Dit kan komen door een mindere arbeidsmarkt of te weinig stages. De opleiding Theologie kent geen numerus fixus, dus voor jou geldt de 'gewone' deadline van 1 mei. Wil je meer weten welke universitaire opleidingen een numerus fixus hebben?

Wanneer jij Theologie in voltijd volgt, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering. Ook bij Theologie is dat het geval.

In de meeste gevallen wordt de opleiding bekostigd door de overheid. Jij betaalt zelf een heel klein deel van de universitaire opleiding middels het betalen van collegegeld. Voor het collegejaar 2023-2024 bedraagt dit € 2.530,-. Dit lijkt misschien veel, maar het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. Bij een particuliere opleiding is dit niet het geval. De opleiding wordt dan niet bekostigd door de overheid. Dit kan dus best prijzig zijn, maar in sommige gevallen wel een juiste beslissing, omdat de opleiding beter aan jouw wensen voldoet.

Heb jij gekozen voor een universitaire theologieopleiding? Dan dien jij je voor 1 mei aan te melden bij de universiteit. Als het geen numerus fixus opleiding is, kun jij daarna wel nog switchen. Wanneer de deadline van 1 mei is verstreken bepaalt de universiteit de toelatingsvoorwaarden. Het kan gebeuren dat zij jou dan niet toelaten. Particuliere universiteiten hebben wat minder tijd nodig om jouw keuze te verwerken en kennen deze regel niet.

3 tips voor de opleiding Theologie
  • Wat zou jij willen worden met Theologie?
  • Zoek een studentenvereniging voor je netwerk.
  • Zoek een bijbaan in de lijn van je opleiding Theologie.