Universitaire opleiding Sociale Geografie en Planologie

WO Sociale Geografie en Planologie (bachelor)

Als student Sociale Geografie en Planologie wil je weten wat er gebeurt om je heen. Je leert kijken naar de wereld vanuit twee gezichtspunten. Als sociaal geograaf bestudeer je de bewoonde wereld en houd je je bezig met het analyseren en verklaren van de menselijke samenleving vanuit sociaal-ruimtelijk perspectief.

Onderzoek naar mens en omgeving

Je doet onderzoek naar de relatie tussen de mens en zijn omgeving en naar de verschillen ertussen. Bijvoorbeeld om een antwoord te vinden op de volgende vraag: Kunnen we politieke conflicten in de wereld verklaren door de ongelijke spreiding van grondstoffen? Planologen zijn praktischer ingesteld. Ze kijken hoe ze verschijnselen kunnen beïnvloeden door het maken van plannen en beleid voor de beste inrichting van steden, dorpen en regio's. Een vraag voor een Planoloog is bijvoorbeeld: Moeten er nieuwe woningen komen buiten de bebouwde kom?

Wat kun je worden na de opleiding Sociale Geografie en Planologie

De sociaal geografen en ook planologen kom je tegen bij adviesbureaus, gemeenten en andere overheden. Ze bekleden functies als beleidsmedewerker, consultant en projectontwikkelaar, soms doen ze dat als freelancer. Als afgestudeerde kun je je studie ook voortzetten middels een masteropleiding.

Welke vakken krijg je tijdens je studie WO Sociale Geografie en Planologie?

In het eerste jaar maak je kennis met de sociale geografie en planologie. Je volgt verplichte inleidende vakken zoals sociale geografie, sociaal ruimtelijk onderzoek en planologie, maar ook stedelijke dynamiek, methoden en ruimtelijk programmeren & ontwerp. Daarnaast doe je een aantal keuzevakken. In het verloop van de opleiding kies je voor sociale geografie of planologie. Het verschil tussen sociale geografie en planologie zit in hoe men naar de bewoonde wereld kijkt. Een sociaal geograaf onderzoekt de verbintenis tussen de mens en zijn omgeving. Steeds meer mensen gaan in de stad wonen en vaker alleen. Hierdoor worden de verschillen tussen het platteland en de stad groter. Waarom trekt men naar de drukke stad? Een planoloog maakt juist plannen voor de inrichting van een omgeving en schrijft het beleid. Als er steeds meer mensen in de stad willen wonen, moeten er huizen worden gebouwd en is er minder plaats voor groen.

Specialisaties Sociale Geografie en Planologie

Specialisaties zijn bijvoorbeeld stadsgeografie of politieke en culturele geografie, stedelijke en regionale planning, wonen en bouwen, vervoer en infrastructuur, economische planologie, milieuplanologie en sociale demografie, geo-communicatie, sociale geografie en planologie van ontwikkelingslanden, economische geografie en milieugeografie.

Ben jij goed in?

Ben je je bewust van en geïnteresseerd in de omgeving om je heen en zie je de mogelijkheden die aanpassingen met zich mee brengen? Dan is deze opleiding misschien wel iets voor jou.

Studeren in deeltijd

De opleiding Sociale Geografie en Planologie kun je ook in een deeltijd variant volgen. Zo kun jij je werk combineren met een opleiding. Hier kun je meer informatie vinden over Sociale Geografie en Planologie deeltijd.

Na een bachelor komt een master

Ben jij na het behalen van je bachelordiploma nog niet uitgeleerd? Je kunt daarna nog een master opleiding gaan doen. Bekijk welke master in Aardwetenschappen, Milieu & Geografie er allemaal zijn.

Op deze pagina hebben we het over de opleiding Sociale Geografie en Planologie, maar wist je dat sommige universiteiten ook aanverwante studies aanbieden? Zoals Geografie, Planologie en Milieu - Landschapsarchitectuur - Spatial Planning and Design en ruimtelijke planning of Urban Studies bijvoorbeeld.

Defensie
Sociale Geografie en Planologie Sociale Geografie en Planologie
Fixusopleiding nee
Collegegeld 2024-2025 € 2.530,- (publieke universiteiten)
Opleidingsvorm voltijd en deeltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Duur aansluitende master 1 of 2 jaar
Titel na studie Bachelor of Science (BSc)
ETCS punten 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Voertaal studie Nederlands

Sociale Geografie en Planologie kent geen profielkeuze-verplichting. Wel dien je met een C&M profiel wiskunde A of B te hebben gekozen. Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning geeft C&M-ers alleen toegang met Wiskunde A of B in combinatie met Aardrijkskunde of Biologie. Heb je een hbo propedeuse gehaald? Dan heb je niet meer automatisch toegang tot deze universitaire opleiding. Universiteiten kunnen aanvullende eisen stellen aan jouw toelating.

Cultuur & Maatschappij met wiskunde a of b
Economie & Maatschappij ja
Natuur & Gezondheid ja
Natuur & Techniek ja

Opleidingen hebben een numerus fixus, omdat er bijvoorbeeld te weinig vacatures zijn na een bepaalde wo opleiding. Je mag je maximaal aanmelden voor 2 numerus fixus opleidingen en voor enkele opleidingen zelfs maar 1 keer. Voor een numerus fixus opleiding moet jij je uiterlijk 15 januari aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan bepaalt jouw rangnummer of jij met de opleiding mag beginnen. De opleiding Sociale Geografie en Planologie heeft geen numerus fixus en voor deze opleiding dien jij je dus voor 1 mei in te schrijven, als het een publieke universiteit betreft.

Wanneer jij Sociale Geografie en Planologie in voltijd volgt, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering. Natuurlijk heb je met Geografie, Planologie en Milieu, Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning, Technische Planologie of Urban Studies ook mogelijk recht op stufie.

In de meeste gevallen wordt de wo opleiding bekostigd door de overheid. Jij betaalt zelf een heel klein deel van de universitaire opleiding middels het betalen van collegegeld. Voor het collegejaar 2023-2024 bedraagt dit € 2.530,-. Dit lijkt misschien veel, maar het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler. Bij een particuliere opleiding is dit niet het geval. De opleiding Sociale Geografie en Planologie wordt dan niet bekostigd door de overheid. Dit kan dus best prijzig zijn, maar in sommige gevallen wel een juiste beslissing, omdat de opleiding beter aan jouw wensen voldoet.

Ga jij studeren? Dan dien jij je voor 1 mei aan te melden voor een universitaire bacheloropleiding bij de universiteit.

3 tips voor de opleiding Sociale Geografie en Planologie
  • Bedenk wat je zou willen worden voor de focus.
  • Een studentenvereniging is goed voor je netwerk.
  • Zoek een bijbaan in de lijn van je opleiding.