Universitaire opleiding Aardwetenschappen

WO Aardwetenschappen (bachelor)

Aardwetenschappers en milieuwetenschappers combineren aspecten uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde om inzicht te krijgen in aardwetenschappelijke processen. En je bedenkt oplossingen voor aardwetenschappelijke problemen.

Onderzoek naar de toekomst

Hoe gaat het met de aarde over 50 jaar? Binnen de opleiding Aardwetenschappen ga je hier onderzoek naar doen. Je pakt actuele vraagstukken aan met betrekking tot de aarde, bijvoorbeeld over klimaatverandering. De aarde warmt op en het mensenaantal verdubbeld per 40 jaar, wat is daar de invloed van? En je leert onder andere uit welke grondstoffen de aarde is opgebouwd en welke natuurverschijnselen er zijn. Duurzaamheid en milieu zijn belangrijke begrippen in deze studie.

Wat kun je worden na de opleiding Aardwetenschappen?

De meeste afgestudeerde aardwetenschappers vinden een baan als projectmedewerker bij oliemaatschappijen, havenbedrijven, Rijkswaterstaat, TNO, RIVM of bij research-instellingen van de overheid. Je geeft aan deze bedrijven advies over o.a. hoe huizen aardbevingsproof kunnen worden, mensen onder de zeespiegel kunnen leven en of wij nu wel of niet naar schaliegas moeten boren.

Welke vakken krijg je tijdens je studie Aardwetenschappen?

Het eerste jaar van de studie is vrij algemeen. Je leert van alles over de aarde binnen de vakken toegepaste geologie, technische geofysica, ingenieursgeologie en grondstoffentechnologie. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de studie voorbijkomen zijn: overstromingen, bodemverzuring, ijskappen, fossielen en gebergtevorming. Je doet veel veldwerk, maar er komen ook steeds meer simulaties en computermodellen aan te pas. Je leert analyseren, schrijven en rapporteren. Vanaf het tweede jaar kun je kiezen uit specialisaties.

Specialisaties Aardwetenschappen

Het is mogelijk je te specialiseren in fysische geografie (landschapsgebieden), geochemie (het begrijpen van natuurlijke processen), geofysica (natuurkundige eigenschappen en processen van de aarde, oceanen en de atmosfeer) of geologie (structuur en samenstelling van de aarde en de ontwikkeling hiervan). Per universiteit zijn er variaties op deze specialisaties en ze zijn soms ook op een andere manier ingedeeld.

Waar moet je goed in zijn?

Ben je geïnteresseerd in het systeem aarde? Wil je je verdiepen in processen op het aardoppervlak, in de aardkorst of in het binnenste van de aarde? En wil jij bijdragen aan de kennis van bijvoorbeeld klimaatverandering, zeespiegelstijging, natuurrampen, de voorraad olie, gas en schoon drinkwater of de structuur van het binnenste van de aarde? Dan is de bacheloropleiding Aardwetenschappen wellicht iets voor jou!

Studeren in deeltijd

De opleiding Aardwetenschappen bestaat niet in een deeltijd-variant. De opleiding Milieu-natuurwetenschappen kun je wel in een deeltijd variant volgen. Zo kun jij je werk combineren met een opleiding. Hier kun je meer informatie vinden over Milieu-natuurwetenschappen deeltijd.

Na een bachelor komt een master

Na het behalen van je bachelor-diploma is het een logische stap om een masteropleiding te gaan doen. Er zijn tal van masteropleidingen waar je uit kunt kiezen. Hier staan de masters Aardwetenschappen, Milieu & Geografie, maar je kunt natuurlijk ook een master in Landbouw & Voeding overwegen.

Op deze pagina hebben we het over de opleiding Aardwetenschappen, maar wist je dat sommige universiteiten ook aanverwante studies aanbieden? Zoals Milieu-natuurwetenschappen, Aarde, Economie en Duurzaamheid - Bos- en Natuurbeheer - Circular Engineering - Environmental Sciences - Future Planet Studies - Global Sustainability Science - International Land & Water Management - Soil, Water, Atmosphere of Technische Aardwetenschappen.

Defensie
Aardwetenschappen Aardwetenschappen
Fixusopleiding nee
Collegegeld 2024-2025 € 2.530,- (publieke universiteiten)
Opleidingsvorm voltijd
Opleidingsduur (bachelor) 3 jaar
Duur aansluitende master 1 of 2 jaar
Titel na studie Bachelor of Science (BSc)
ETCS punten 180, 1 etcs punt staat voor ca. 28 uur studeren
Voertaal studie Nederlands en/of Engels

Voor deze aardkundige studies maakt het niet uit welk profiel je hebt gekozen. Wel dien je met een C&M, E&M of N&G profiel je pakket te hebben aangevuld met minimaal natuurkunde en nog één exact vak bij Aardwetenschappen, Bodem, Water & Atmosfeer, Milieuwetenschappen, Technische Aardwetenschappen, Internationaal Land- en Waterbeheer en Global Sustainability Science. Voor Bos- & Natuurbeheer is elk N&G en N&T profiel toelaatbaar en dienen C&M-ers wiskunde A en biologie of aardrijkskunde te hebben gekozen en E&M-ers biologie of aardrijkskunde. Future Planet Studies vraagt wiskunde en minimaal 2 exacte vakken. Voor deze aardkundige studies maakt het niet uit welk profiel je hebt gekozen. Wel dien je met een C&M, E&M of N&G profiel je pakket te hebben aangevuld met minimaal natuurkunde en nog één exact vak bij Aardwetenschappen, Bodem, Water & Atmosfeer, Milieuwetenschappen, Technische Aardwetenschappen, Internationaal Land- en Waterbeheer en Global Sustainability Science. Voor Bos- & Natuurbeheer is elk N&G en N&T profiel toelaatbaar en dienen C&M-ers wiskunde A en biologie of aardrijkskunde te hebben gekozen en E&M-ers biologie of aardrijkskunde. Future Planet Studies vraagt wiskunde en minimaal 2 exacte vakken. En bij Milieu-natuurwetenschappen is een vwo-diploma voldoende voor de inschrijving. Heb je een hbo propedeuse gehaald? Dan heb je niet meer automatisch toegang tot deze universitaire opleiding. Universiteiten kunnen aanvullende eisen stellen.Heb je een hbo propedeuse gehaald? Dan heb je niet meer automatisch toegang tot deze universitaire opleiding. Universiteiten kunnen aanvullende eisen stellen.

Cultuur & Maatschappij met extra vak(ken)
Economie & Maatschappij met extra vak(ken)
Natuur & Gezondheid met extra vak(ken)
Natuur & Techniek ja

Sommige universitaire opleidingen kennen een numerus fixus en laten een beperkt aantal studenten toe. Opleidingen hebben een numerus fixus, omdat er bijvoorbeeld te weinig vacatures zijn na een bepaalde opleiding. Alleen de opleiding Global sustainability science aan de Universiteit Utrecht kent een numerus fixus, Aardwetenschappen gelukkig niet. Wil je meer weten? Bekijk dan het overzicht Numerus fixus universiteiten.

Wanneer jij de universitaire opleiding Aardwetenschappen in voltijd volgt, dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering.

In de meeste gevallen wordt de opleiding bekostigd door de overheid. Jij betaalt zelf een heel klein deel van je universitaire opleiding middels het betalen van collegegeld. Voor het collegejaar 2023-2024 bedraagt dit € 2.530,-. Dit lijkt misschien veel, maar het grootste deel wordt betaald door de belastingbetaler.

Ga jij studeren? Dan dien jij je voor 1 mei aan te melden voor een universitaire bacheloropleiding bij de universiteit.

3 tips voor de opleiding Aardwetenschappen
  • Bedenk wat je zou willen worden voor de focus.
  • Een studentenvereniging is goed voor je netwerk.
  • Zoek een bijbaan in de lijn van je opleiding.