Educatieve minor

Educatieve minors

Wil je graag lesgeven in jouw vakgebied? Of wil je ontdekken of het onderwijs iets voor je is? Tijdens je universitaire studie kun je bij zo goed als elke universiteit kiezen om een educatieve minor te volgen. Een Educatieve minor geeft je toegang om les te geven op het vmbo, praktijkonderwijs, havo en vwo (laatste twee alleen aan onderbouw leerlingen).

Wat kun je worden met de Educatieve minor?

Na het afronden van de minor, en je bachelordiploma, ben je bevoegd om te doceren op het vmbo, praktijkonderwijs en aan de lagere klassen van de havo of het vwo. Voor de hogere klassen op de havo of het vwo en aan hogescholen heb je een eerstegraads bevoegdheid nodig. Dit kun je behalen met een master.

Welke vakken krijg je tijdens je Educatieve minor?

Gedurende de educatieve minor volg je colleges op de universiteit en loop je stage op een (opleidings)school. Je doet kennis op over onderwijs en op didactisch en pedagogisch gebied door de vakken algemene didactiek, vakdidactiek (op het niveau van het schoolvak) en professioneel persoonlijk leren. Dit laatste vak leert je belangrijke vaardigheden om als docent te beginnen, zoals reflecteren, organiseren en presenteren. Tijdens je stage raak je bekend met het onderwijs en ervaar je zelf hoe het is om voor de klas te staan. Praktijkervaringen koppel je aan de theorie uit de colleges. Omgekeerd maken de colleges het mogelijk om, behalve de theorie en achtergronden te verdiepen, hiermee te oefenen en ervaringen uit te wisselen met andere studenten.

Competenties die je moet hebben

Kun jij goed leidinggeven, presenteren, plannen, feedback geven en ontvangen? Dan is lesgeven en dus een educatieve minor misschien wel wat voor jou! Ook goed effectief communiceren is daarin erg belangrijk.

Defensie
3 tips voor een opleiding aan de universiteit
  • Keuze voor een beroep geeft focus aan je studie.
  • Gebruik een studentenvereniging voor je netwerk.
  • Zoek een bijbaan in de lijn van je opleiding.