Breda University of Applied Sciences

Universitaire opleidingen in toerisme en leisure
Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV Breda) is de enige hbo-instelling in Nederland die naast hbo-opleidingen ook universitaire opleidingen aanbiedt. In de domeinen toerisme en leisure kun je een 3-jarige universitaire bacheloropleiding (wo-bacheloropleiding) volgen.

Universitaire opleiding in Toerisme
De 3-jarige opleiding Bachelor of Science Tourism is een joint degree met Wageningen University. Tijdens deze opleiding combineer je economische, sociale en omgevingswetenschappen. Je doet wereldwijd uitdagend onderzoek naar duurzame toeristische ontwikkeling. Voorbeelden van onderzoeksvragen:

> Wat zijn de effecten van klimaatveranderingen op afgelegen eilandbestemmingen?
> Hoe beïnvloedt de wereldwijde economische recessie toerismestromen?


Na het behalen van je Bachelor of Science Tourism degree heb je direct toegang tot diverse universitaire master programma"s.

Universitaire opleidingen in Leisure
In de 3-jarige opleiding Bachelor of Science Leisure Studies ligt de nadruk op Business Administration (marketing, economie, innovatie en organisatie) en Social Sciences (sociologie, psychologie en antropologie). Deze studie daagt je uit om vraagstukken rondom vrijetijdsbesteding en vrijetijdsgedrag te benaderen vanuit de verschillende disciplines: economie en management, psychologie, sociologie, culturele antropologie en netwerk- & organisatietheorieën. Voorbeelden van onderzoeksvragen:

> Welke nieuwe business modellen en strategieën zijn nodig in een in toenemende mate complexe en dynamische vrijetijdsector?
> Hoe kunnen traditionele bedrijven in de vrijetijdsector social media effectiever inzetten om in contact te komen met hun klanten?


Als afgestudeerd Leisure expert ben je in staat om complexe vraagstukken uit de vrijetijdssector op management- en beleidsontwikkelingsniveau te benaderen.

BUas biedt ook een academisch master programma Master of Science Leisure Studies aan. Na het behalen van je Bachelor of Science Leisure Studies degree heb je direct toegang tot deze wo-master, waardoor je in vier jaar tijd zowel een wo-bachelor als wo-masterdiploma kunt hebben.

De belangrijkste verschillen tussen een hbo-opleiding en universitaire opleiding:

* je raakt vertrouwd met de meest recente theorieën en academische literatuur
* je leert om zaken in een breder perspectief te plaatsen 
* je wordt getraind in onderzoeksmethoden en -technieken om individueel onderzoek uit te kunnen voeren
* je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van theorieën en perspectieven